Liturgia Wigilii Paschalnej

Liturgię Wigilii Paschalnej, która jest czuwaniem w oczekiwaniu na zmartwychwstanie Chrystusa wyznaczają nam trzy symbole: ogień, woda i chleb. W codziennym życiu te materialne elementy odgrywają istotną rolę. Światło, jakie daje płomień świecy, pozwala zobaczyć otaczającą nas rzeczywistość. Woda, obmywając – oczyszcza, a chleb jako pokarm pozwala żyć i daje siłę. 

Liturgii przewodniczył ks. Mariusz. Asystowała także OSP Binarowa ze sztandarem.
Zapamiętaj mnie (90 dni)