Liturgia Wigilii Paschalnej - 2013

Wigilia Paschalna jest niezwykle bogata w swojej wymowie i zawiera bogatą symbolikę związaną z przejściem ze śmierci do życia.

Celebrację rozpoczyna poświęcenie ognia. Towarzyszy on ludziom od zarania ludzkości, dając światło i ciepło, czyli to, co jest konieczne do życia. Ogień jest również symbolem tego, co rozprasza ciemności, prowadzi ze śmierci do życia. Jest zatem symbolem Chrystusa. I dlatego w modlitwie poświęcenia prosimy, aby przez przeżywanie świąt wielkanocnych Bóg rozpalił w nas pragnienie nieba, czyli życia na wieki.

            To życie otrzymujemy dzięki Chrystusowi, On jest naszym światłem. Od poświęconego ognia zostanie zatem zapalony paschał – świeca symbolizująca triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią. Od tej świecy zaś zapalimy nasze świece, aby symbolicznie ukazać, że nasze życie otrzymujemy od Chrystusa. Z zapalonymi świecami słuchamy orędzia wielkanocnego, które wysławia cud Zmartwychwstania i symbolizującą to wydarzenie woskową świecę. Podziwiając jasność płomienia świecy paschalnej, cieszmy się, że Chrystus zmartwychwstały opromienia swoim blaskiem całą ziemię i każdego z nas. Dzięki Niemu wolni jesteśmy od mroku i lęku przed śmiercią.

Cała dzisiejsza liturgia prowadzi do chrztu. To od niego rozpoczyna się nowe życie, życie dzieci Bożych, życie w Duchu Świętym. Zanurzeni w śmierci Chrystusa razem z Nim powstajemy do nowego życia. W czasie Wigilii Paschalnej możemy na nowo odkrywać nasz chrzest, który włącza nas w życie w jedności z Chrystusem i Ojcem i Duchem Świętym.

Obrzęd liturgii chrzcielnej rozpocznie się śpiewem Litanii do wszystkich świętych. Po litanii zostanie poświęcona woda chrzcielna specjalną modlitwą, której towarzyszy zanurzenie w wodzie paschału. To Chrystus zanurzając się w wodach Jordanu przyjął na siebie nasz grzech, a wychodząc z grobu zwyciężył śmierć, którą ten grzech ze sobą niesie.

Następnie, z zapalonymi świecami odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, a pokropienie wodą pobłogosławioną przypomni nam, że już zostaliśmy wyzwoleni spod panowania zła.

Zapamiętaj mnie (90 dni)