Liturgia Wigilii Paschalnej - 2015

Wigilia Paschalna to kulminacyjny moment świąt paschalnych. Słowo „wigilia” oznacza czuwanie, a ono jest przeciwieństwem snu, który przez Ojców Kościoła nazywany bywał „małą śmiercią”. Chrześcijanie gromadzą się w tę samą noc, w którą Chrystus zwyciężył śmierć, aby czuwając na modlitwie, mieć udział w zmartwychwstaniu Chrystusa.

Ciemność nocy, która jest symbolem grzechu, złego ducha i śmierci, rozdziera blask ognia. Jego światło symbolizuje samego Boga, który wskrzesza swojego Syna, dlatego symbolem Chrystusa zmartwychwstałego jest paschał, wielka i ozdobna świeca, na której kreśli się krzyż, pierwszą i ostatnią literę greckiego alfabetu oraz cyfry oznaczające obecny rok. Zmartwychwstanie Chrystusa jest bowiem ostatecznym potwierdzeniem, że Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem, Synem Boga, który jest początkiem i końcem wszystkiego, Panem historii, a także naszego życia tu i teraz.

Liturgii przewodniczył ks. Mariusz a poświęcenia ognia dokonał ks. Proboszcz.

Zapamiętaj mnie (90 dni)