Liturgia Wigilii Paschalnej - 2017

 

Celebrację Liturgii Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy na zewnątrz kościoła obrzędem poświęcenia ognia. Symbolizujący zmartwychwstałego Chrystusa paschał został wniesiony do kościoła, z trzykrotną aklamacją: „Światło Chrystusa – Bogu niech będą dzięki”. Potem ks. Robert odśpiewał hymn „Exsultet” sławiący wielkość dzisiejszej nocy, potęgę i miłosierdzie Pana Boga wskrzeszającego swego Syna. Po Liturgii Słowa odbyło się poświęcenie wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń i pokropienie wodą na znak odnowionych przyrzeczeń. Potem rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna zakończona uroczystym błogosławieństwem.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)