Liturgia Wigilii Paschalnej 2018

Wigilię Paschalną św. Augustyn określił mianem „Matki wszystkich świętych wigilii”. Wigilia oznacza czuwanie, tak jak kiedyś Izraelici przeżywali noc czuwania w Egipcie, tak my czuwaliśmy, oczekując spotkania ze zmartwychwstałym Panem. Dzisiejsza celebracja składała się z następujących części: liturgii światła, liturgii słowa, liturgii chrzcielnej i liturgii eucharystycznej. Liturgię światła rozpoczęliśmy przed świątynią, gdzie nastąpiło błogosławieństwo ognia. Od ognia został zapalony poświęcony paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Na paschale znajdują się specjalne znaki i data, przypominające, że zmartwychwstały Chrystus działa także dzisiaj i dalej prowadzi zbawcze dzieło. Następnie uroczyście weszliśmy w procesji do świątyni. Jako pierwszy szedł celebrans niosący paschał, służba liturgiczna i wszyscy wierni. Jak niegdyś Bóg prowadził Izraelitów w słupie ognia, tak dzisiaj prowadził nas Chrystus, Światłość świata. Na każde wezwanie celebransa: „Światło Chrystusa”, odpowiadaliśmy śpiewem: „Bogu niech będą dzięki”. Po trzecim wezwaniu zostały zapalone wszystkie światła w kościele. Świątynia stała się symbolem ludu Bożego, który został oświecony światłem Pana. Trzymając w dłoniach zapalone świece, wysłuchaliśmy orędzia wielkanocnego, czyli Exsultetu - starożytnego hymnu na cześć Chrystusa zmartwychwstałego. Wychwalaliśmy w nim wielkość Boga, przywołując wydarzenia z historii zbawienia. Potwierdzeniem naszej wiary w zmartwychwstałego Pana było trzykrotne „Amen” kończące śpiew celebransa. Po orędziu paschalnym słuchaliśmy słowa Bożego, które zostało zwieńczone proklamacją Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie. Drugą część dzisiejszej celebracji była liturgia słowa. Teksty biblijne przypomniały nam ważne wydarzenia z historii zbawienia. Trzecią część dzisiejszej celebracji, była liturgia chrzcielna. Najpierw odśpiewaliśmy Litanię do Wszystkich Świętych, przyzywając orędownictwa tych, którzy mają już udział w zmartwychwstaniu Pana. Kolejnym elementem była modlitwa błogosławieństwa wody. W odpowiednim momencie celebrans włożył paschał do wody. Potem, trzymając w dłoniach zapalone od paschału świece, odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Oświeceni światłem Chrystusa zmartwychwstałego, po wysłuchaniu słowa Bożego i odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych, uczestniczyliśmy w Ofierze i Uczcie paschalnej. Napełnieni radością, że Pan zmartwychwstał i nadzieją naszego z Nim zmartwychwstania wracamy do naszych domów głosić triumf życia nad śmiercią, światłości nad ciemnością, dobra nad złem. W tym umocniło nas Boże błogosławieństwo.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)