Liturgia Wigilii Paschalnej 2019

Zgodnie z wielowiekową tradycją noc Wigilii Paschalnej powinna być czuwaniem na cześć Pana. Wierni, posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając w rękach zapalone świece, winni być podobni do ludzi, którzy oczekują swego Pana, aby, gdy powróci, zastał ich czuwających i godnych zaproszenia do swego stołu. Aby dopomóc nam w poznaniu rzeczy niewidzialnych, Kościół zwykle posługuje się znakami materialnymi: ogniem, światłem i wodą. Symbolem Chrystusa jest wielkanocna świeca: paschał.  Wśród uroczystych obrzędów poświęca się ogień, od którego został zapalony paschał. Następnie celebrans błogosławi samą świecę, na której rylcem żłobi krzyż, pierwszą i ostatnią literę alfabetu greckiego oraz cztery cyfry bieżącego roku. Potem kapłan wkłada pięć ziaren kadzidła w przygotowane otwory na końcu ramion oraz w przecięciu wyrytego krzyża jako symbolu chwalebnych ran Chrystusowych. Do ciemnego kościoła wnosi się zapalony paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Procesja ze światłem zatrzymuje się trzy razy. Kapłan, ukazując paschał wiernym, śpiewa słowa: „Światło Chrystusa”, a wierni odpowiadają: „Bogu niech będą dzięki”. Lud Boży zapala przyniesione świece, symbolizujące chrzest zanurzający nas w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. W kościele zapala się światła, po czym następuje śpiew orędzia wielkanocnego, które obwieszcza radość dokonującego się tej nocy zmartwychwstania Chrystusa. Po obrzędzie światła Kościół święty rozważa wielkie dzieła, jakich Pan Bóg dokonał dla swego ludu od początku świata, oraz wyraża ufność w słowo i obietnice Boże. Poszczególne fragmenty Pisma Świętego nawiązują do chrztu i zapowiadają nowe życie w Chrystusie. Kościół przypomina nam najważniejsze wydarzenia z historii zbawienia: od stworzenia świata i człowieka, przez ofiarę Abrahama, cudowne przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, aż do przyjścia Chrystusa na ziemię i dokonanego przez Niego dzieła odkupienia. Po ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu, psalmie i modlitwie zapala się świece ołtarzowe i intonuje hymn „Chwała na wysokości Bogu”. Ponownie rozbrzmiewają organy i wszystkie dzwony w kościele. Trzecią część Wigilii Paschalnej jest liturgię chrzcielną. Odśpiewano Litanię do Wszystkich Świętych a potem została wypowiedziana modlitwa błogosławieństwa wody. Po błogosławieństwie wody z zapalonymi świecami odnowiliśmy przyrzeczenia chrztu. Obrzęd zakończył się pokropieniem wodą święconą. Po odnowieniu łaski chrztu świętego rozpoczęła się Liturgia Eucharystyczna. Na zakończenie uczestnicy Wigilii Paschalnej otrzymali błogosławieństwo.

Zapamiętaj mnie (90 dni)