Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Liturgia Wigilii Paschalnej 2022

Wigilia Paschalna jest najważniejszą liturgią Triduum Paschalnego i jednocześnie najważniejszą liturgią całego roku kościelnego. Ta święta noc jest pełna łaski, w której Bóg i nam pragnie udzielić zwycięstwa swego Syna nad złem, grzechem i śmiercią. Dlatego chrześcijanie na całym świecie w tę noc czuwają, słuchają słowa Bożego, śpiewają i modlą się. Tę noc, która jest symbolem śmierci, rozprasza światło zmartwychwstania Jezusa, dlatego dzisiejszą liturgię rozpoczniemy od poświęcenia ognia i procesyjnego wniesienia do świątyni zapalonego paschału symbolizującego zwycięskiego Chrystusa. Od niego zapalaliśmy nasze świece na znak, że wiara, która oświeca ciemności naszego życia, pochodzi i opiera się na Zmartwychwstałym Panu.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.