Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Msza św. na cmentarzu

W Uroczystość Wszystkich Świętych wpatrujemy się oczyma wiary na niebieskie Jeruzalem, gdzie Pan Bóg przebywa ze swoimi świętymi. Radujmy się ze zwycięstwa niezliczonych zastępów zbawionych i prosimy o orędownictwo za nami, pozostającymi na drodze ku świętości. Oddając cześć wszystkim mającym udział w chwale Chrystusa, odnawiamy w sobie pragnienie żarliwej więzi ze Zbawicielem. W naszym kościele Msze św. do południa były sprawowane w porządku świątecznym. O godz. 14.00 na naszym cmentarzu została odprawiona uroczysta Msza św. W koncelebrze z duszpasterzami binarowskimi przewodniczył jej nasz Rodak – ks. Krzysztof Bochenek – ze Zgromadzenia Św. Michała Archanioła. Wysłuchaliśmy także kazania wygłoszonego przez naszego Rodaka. Po Mszy św. w procesji żałobnej zatrzymując się przy pięciu stacjach modliliśmy się za zmarłych. W czasie procesji zuchy z naszej Szkoły w Binarowej z drużyny „Dzielne Niedźwiadki” pełniły wartę honorową na cmentarzu wojskowym z I wojny światowej oraz przy grobie binarowskiego bohatera II wojny światowej – Michała Sendeckiego ps. „Grab”. Słoneczna, choć trochę chłodna pogoda nie przestraszyła naszym Parafian, także wielu Gości uczestniczyło w liturgii.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.