Msza św. na cmentarzu 2014

W Uroczystość Wszystkich Świętych oddajemy cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej. Jednocześnie uroczystość ta jest dla nas przypomnieniem, że wszyscy mamy dążyć do świętości, a święci wskazują nam drogę do nieba, są naszymi orędownikami i otaczają nas opieką. Początki dzisiejszej uroczystości są związane z poświęceniem Matce Bożej i świętym męczennikom pogańskiej rzymskiej świątyni, zwanej Panteonem. Dokonał tego papież Bonifacy IV w 608 roku. W VIII wieku papież Grzegorz III w kościele św. Piotra erygował kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W 935 roku papież Jan XI ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada.

Tradycyjnie po południu w tym dniu zgromadziliśmy się na cmentarzu. Tutaj w kaplicy została odprawiona Msza św. w czasie której kazanie wygłosił ks. Mariusz a po Mszy św. w czasie żałobnej procesji modliliśmy się za zmarłych. 

Zapamiętaj mnie (90 dni)