Msza św. na cmentarzu - 2015

Uroczystość Wszystkich Świętych stawia nam bardzo wyraźnie pytanie o sens i cel naszego życia. Chrześcijanin powinien mieć jasno nakreślony cel istnienia, to znaczy wieczność: bycie z Bogiem na wieki. To marzenie każdego chrześcijanina jest fundamentem właściwego przeżywania codzienności. Życie bez pragnienia nieba jest życiem pozbawionym sensu.

Wspominając przyjaciół Boga, ludzi, którzy przez sposób życia na ziemi osiągnęli niebo, prosimy także o niebo dla naszych bliskich Zmarłych.

Jak co roku po południu na naszym cmentarzu została odprawiona Msza św. za wszystkich zmarłych Parafian a potem odbyła się żałoba procesja z modlitwami za poszczególne grupy Wiernych Zmarłych. Uroczystej Eucharystii przewodniczył o. Włodzimierz Wrona ze Zgromadzenia Słowa Bożego – Werbistów. Obecnie o. Włodzimierz kontynuuje studia licencjackie na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie a wcześniej pracował na misjach – w Ekwadorze. Jest związany historią swojej rodziny z naszą Parafią, ponieważ na naszym cmentarzu spoczywają jego dziadkowie. Słowo Boże w czasie Mszy św. wygłosił o. Dariusz Niemiec OFM. Mszę św. koncelebrowali także: ks. Robert oraz ks. Proboszcz, który po Mszy św. poprowadził żałobną procesję po cmentarzu.

Zapamiętaj mnie (90 dni)