Nawiedzenie relikwii św. Stanisława Kostki - I dzień

W związku z przeżywanym w Kościele Rzymskokatolickim na terenie Polski, rokiem św. Stanisława Kostki, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej zorganizowało peregrynację relikwii oraz obrazu Patrona Polski oraz młodzieży. W naszej Parafii przeżywamy ją 27 i 28 września.

We czwartek – 27 września o godz. 18.00 relikwie św. Stanisława Kostki zostały wniesione do naszego kościoła i ustawione obok obrazu Świętego – w prezbiterium. Następnie relikwie św. Stanisława Kostki zostały powitane przez prezes parafialnego oddziału KSM-u. Potem rozpoczęła się Msza św., o św, Stanisławie, w czasie której kazanie wygłosił ks. Robert. Na zakończenie Mszy św. uczestniczyliśmy w Adoracji poprowadzonej przez młodzież z KSM-u. Po błogosławieństwie wszyscy chętni mogli przez pocałunek oddać cześć relikwiom św. Stanisława Kostki i otrzymać pamiątkowy obrazek ze Świętym.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)