Niedziela Palmowa 2019

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, rozpoczyna uroczysty obchód Wielkiego Tygodnia. Jego punktem kulminacyjnym będzie Święte Triduum Paschalne upamiętniające wydarzenia od Ostatniej Wieczerzy po chwalebny dzień zmartwychwstania Pańskiego. W tych świętych dniach odnajdujemy najgłębszy sens życia Kościoła, świętej liturgii oraz źródło wszelkiej łaski. Dzisiejsza Suma rozpoczęła się przy Ołtarzu Polowym poświęceniem palm i procesją do kościoła. Przewodniczył jej nasz rodak ks. Krzysztof Bochenek. Mszę św. z binarowskimi duszpasterzami koncelebrował także ks. kan. Zbigniew Ryznar z Biecza. W czasie Mszy św. został odczytany opis Męki Pańskiej według św. Łukasza.

Zapamiętaj mnie (90 dni)