Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Na pamiątkę wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w tym dniu uczestniczyliśmy we Mszy św. z poświęconymi palmami. W naszej Parafii Suma rozpoczęła się obrzędem poświęcenia palm na Ołtarzu Polowym a potem w procesji przeszliśmy do naszej świątyni, by uczestniczyć w Eucharystii. W tym roku Męka Pańska została odśpiewana przez ks. Mariusza, Michała Zawiłę i ks. Proboszcza.

Zapamiętaj mnie (90 dni)