Odpust ku czci św. Michała Archanioła 2013

Suma Odpustowa ku czci św. Michała Archanioła, patrona naszej Parafii zakończyła Misje Święte. Modlitwie odpustowej, tak jak i całym Misjom przewodniczył ks. Antoni Czerak, proboszcz ze Świlczy. Bogu niech będą dzięki za posługę Misjonarza i wszelkie natchnienia i dobre zamiary.

Święty Michale Archaniele – módl się za nami!

Zapamiętaj mnie (90 dni)