Opłatek Akcji Katolickiej 2012

W Uroczystość Objawienia Pańskiego w Sali na Wikarówce Akcja Katolicka zorganizowała spotkanie opłatkowe dla parafialnych dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich z naszej Parafii. Oprócz miejscowych duszpasterzy przybyły dzieci ze Scholi, Kółka Misyjnego, Liturgiczna Służba Ołtarza i młodzież z KSM-u. Były życzenia z dzieleniem się opłatkiem i słodki poczęstunek. Przy wspólnie śpiewanych kolędach wszyscy przeżywali radość młodego binarowskiego Kościoła.

Zapamiętaj mnie (90 dni)