Opłatek dla dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich - 2015

Już od kilku lat Parafialny Odział Akcji Katolickiej przygotowuje spotkanie opłatkowe dla dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich w naszej Parafii. W tym roku miało ono miejsce 6 stycznia – w Uroczystość Objawienia Pańskiego. W spotkaniu uczestniczyli: Liturgiczna Służba Ołtarza, Schola, Kółko Misyjne i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Na początku ks. Mariusz poprowadził modlitwę, pobłogosławił opłatki i złożył wszystkim życzenia. Następnie życzenia złożyła także Pani Małgorzata Sendecka-Juruś, prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i był czas na to, aby wszyscy połamali się opłatkiem. Potem był smaczny poczęstunek przygotowany przez Akcję Katolicką i piękne kolędowanie.

Zapamiętaj mnie (90 dni)