Opłatek dla dziecięcych i młodzieżowych grup duszpasterskich - 2017

W Uroczystość Objawienia Pańskiego – jak co roku – Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przygotował spotkanie opłatkowe dla parafialnych grup duszpasterskich dziecięcych i młodzieżowych. Modlitwę na rozpoczęcie poprowadził k. Robert, potem wszyscy składali sobie życzenia i dzielili się opłatkiem. Następnie Akcja Katolicka zaprosiła naszych młodych Parafian na słodki poczęstunek. Nie zabrakło wspólnego kolędowania a radość i szczęście wspólnoty udzielały się uczestnikom tego spotkania.

Zapamiętaj mnie (90 dni)