Pielgrzymka do kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu śladem binarowskiego kapłana

Wspólnota parafialna w Binarowej o kapłanach wywodzących się z tej miejscowości pamięta nieustannie. W każdej środowej Nowennie do Matki Bożej Binarowskiej – Wspomożycielki Wiernych są zanoszone modlitwy za kapłanów Rodaków, a także o nowe powołania do służby w Chrystusowym Kościele. Przez wiele lat Kościołowi wrocławskiemu udzielał swych sił, serca i wiedzy  ks. profesor dr Julian Michalec (1922-1988)  wywodzący się z Binarowej. W pamięci wiernych pozostał przede wszystkim jako wybitny kaznodzieja i proboszcz kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu. Swoją dynamiczną i niecodzienną osobowością najowocniej służył środowiskom intelektualnym i artystycznym Dolnego Śląska jako profesor Papieskiego Wydziału Teologicznego. Pełnił funkcję egzaminatora prosynodalnego, należał do Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej, Komisji do Spraw Środków Masowego Przekazu. Był także referentem Wydziału Duszpasterstwa Zawodowego, a także kierownikiem Katedry Homiletyki w Metropolitarnym Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie wykładał także historię filozofii.

Mieszkańcy Wrocławia poświęcili mu wiele wyrazów pamięci. W trzecią rocznicę śmierci z inicjatywy środowiska wrocławskiej palestry, została ufundowana i wmurowana w kościele NMP na Piasku tablica memorialna poświęcona ks. Julianowi, z inskrypcją: „Ks. Prof. Julian Michalec 1922-1988. Żarliwy kaznodzieja i spowiednik, proboszcz na Piasku w latach 1969-1983. Za dar Jego kapłaństwa Bogu niech będą dzięki”.

Zafascynowanym osobą ks. Julina był także prof. Jan Miodek, który poświęcił mu jeden z odcinków programu „Ojczyzna-polszczyzna” pt. „Z Binarowej w świat”, emitowany w wigilijne popołudnie 1990 r. w II programie Telewizji Polskiej.

W tym roku przeżywamy 30 rocznicę jego śmierci. W dniach 15-16 lipca 2018 roku grupa parafian z Binarowej pod przewodnictwem księdza wikariusza Roberta Wiśniewskiego udała się z pielgrzymką do kościoła Najświętszej Maryi Panny na Piasku we Wrocławiu, gdzie duszpasterzował ks. dr Julian Michalec.

Była tam sprawowana Msza święta w intencji zmarłego kapłana Rodaka, a także na miejscowym cmentarzu przy jego grobie odmówiono modlitwy i zapalono symboliczny znicz.

Korzystając z pobytu w pięknym mieście Wrocławiu pielgrzymi z Binarowej zwiedzili wrocławski Rynek, Panoramę Racławicką, a na zakończenie Wrocławskie ZOO.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)