Pielgrzymka Dzieci I-Komunijnych do Tarnowca 2018

W środę – 30 maja dzieci I-Komunijne ze swoimi rodzicami oraz Wychowawczynią - Panią Alicją - uczestniczyły w Pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Zawierzenia w Tarnowcu. Po przybyciu na miejsce udaliśmy się na Kalwarię Nienarodzonych, aby tam podziękować Panu Bogu i rodzicom za życie. Potem, już w strojach komunijnych dzieci weszły do Sanktuarium – była modlitwa osobista a wielu udało się przed cudowną figurę Matki Bożej Tarnowieckiej. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. Ks. Bp Edward Białogłowski – biskup pomocniczy naszej rzeszowskiej diecezji. Po Mszy św. był poczęstunek na Placu Sanktuaryjnym i odpustowe kramy. Potem udaliśmy się do Sanktuarium Matki Bożej płaczącej w Dębowcu. Dowiedzieliśmy się dużo o tym miejscu i każdy obchodził cudowną figurę w Kaplicy a potem przeszliśmy Kalwarią Saletyńską. Po krótkim odpoczynku powróciliśmy do Binarowej.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)