Podziękowanie za zbiory 2018

W niedzielę – 19 sierpnia – w czasie Mszy św. o godz. 11.00 podziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory i urodzaje. Mszę św. koncelebrowali: nasz Rodak – o. Dariusz Niemiec, ks. kan. Zbigniew Ryznar z Biecza oraz ks. Proboszcz. Dwa wieńce żniwne, ofiarowany  bochen chleba oraz kosz owoców wyrażały naszą wdzięczność Panu Bogu za błogosławieństwo w czasie tegorocznych żniw. Liturgię Mszy św. ubogaciły dzieci, które zaprezentowały się w strojach ludowych i pięknymi wierszami wprowadziły zebranych w atmosferę uroczystości.

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)