Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Podziękowanie za zbiory 2021

W niedzielę 22 sierpnia w czasie niedzielnej Sumy dziękowaliśmy za zbiory i tegoroczne zbiory. W czasie Mszy św. został poświęcony wieniec dożynkowy przygotowany i przyniesiony do kościoła przez Binarowskie Gospodynie. W darach ofiarnych został złożony chleb i owoce jako symbole wdzięczności Panu Bogu i ludzkiej pracy. Mszę św. dożynkową koncelebrowali binarowscy duszpasterze a razem z nimi: ks. kanonik Zbigniew Ryznar z Biecza, nasi Rodacy – o. Dariusz Niemiec, franciszkanin, który pracuje w Neapolu, oraz ks. Krzysztof Bochenek, michalita. Miłą niespodzianką była także obecność Gości z Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie: ks. prof. dr hab. Waldemara Graczyka - Dziekana Wydziału oraz Pani prof. dr hab. Jolanty Marszalskiej.  Nasi Goście w ramach wakacyjnego wypoczynku odwiedzili Binarową i zwiedzili nasz kościół parafialny.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.