Przyjęcie do LSO - 2018

W I Niedzielę Adwentu do grona ministrantów, którzy w naszej Parafii usługują przy ołtarzu Pańskim, został przyjęty:

Konrad Fejklowicz

Do pełnienia służby kandydata na ministranta zostali dopuszczeni:

Miłosz Lina

Krystian Rydarowicz

Ksawier Rydarowicz

Maciej Truty

 Wspierajmy ich modlitwą.

Zapamiętaj mnie (90 dni)