Rekolekcje Szkolne 2012

    

Tegoroczne Rekolekcje Szkolne odbywały się w dniach: 21 - 23 marca. Prowadził je ks. Grzegorz Krupa z Jasła. Było bardzo ciekawie a uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. Wysłuchaliśmy nauki o Przykazaniach Bożych, o czystości duszy i o grzechu. Ks. Rekolekcjonista zachęcał też do modlitwy i szukania pomocy u Aniołów Stróżów. Nasza świątynia drżała od głośnego śpiewu dzieci i młodzieży. Ks. Rekolekcjonista spotkał się także z dziećmi w Przedszkolu. Na zakończenie rekolekcji uczniowie klasy III Gimnazjum zostali pasowani na rycerzy Pana Jezusa i otrzymali poświęcone krzyże. Niech w naszych sercach pozostanie ten entuzjazm i radość bycia z Jezusem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)