Rekolekcje Szkolne 2013

Tegoroczne Rekolekcje Szkolne odbywały się w dniach: 0 - 20 marca. Prowadził je ks. Rafał Tęcza z Jasła. Było bardzo ciekawie a uczniowie chętnie i aktywnie uczestniczyli w spotkaniach. W czasie rekolekcji po drogach naszego życia podążaliśmy z aniołami. Była też nauka o grzechu i nawróceniu oraz o Duchu Świętym i wspólnocie. Na zakończenie rekolekcji uczniowie klasy III Gimnazjum otrzymali poświęcone krzyże. Niech w naszych sercach pozostanie entuzjazm i radość bycia z Jezusem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)