Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Remont instalacji elektrycznej, wyłącznika ppoż, zasilanie z sieci energetycznej - 2021

Planowane prace mają na celu remont instalacji elektrycznej, montaż wyłącznika ppoż., oraz wykonanie zasilania z sieci energetycznej w kościele pw. św. Michała Archanioła w Binarowej. Stan instalacji elektrycznej wymaga przeprowadzenia prac remontowych ze względu na bezpieczeństwo kościoła. ……. Instalacja elektryczna w kościele także wymaga remontu ze względu na zużycie wynikające z eksploatacji oraz z powodu walorów estetycznych. Planowane prace w tym zakresie zakładają wymianę tablic i skrzynek bezpiecznikowych oraz zmianę przebiegu linii kablowych tak, aby nie zasłaniały dużej części cennej polichromii w kościele. W roku 2021, w związku z otrzymaną dotacją od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego planowane jest wykonanie prac konserwatorskich w zakrystii kościoła na ścianie południowej, gdzie usytuowane są linie kablowe oraz skrzynki bezpiecznikowe. Wykonanie remontu tej instalacji, zmiana przebiegu linii kablowych a także likwidacja zbędnych skrzynek stanie się częścią kompleksowego remontu prowadzonego od kilku lat, podniesie bezpieczeństwo kościoła a także przyczyni się do wyeksponowaniem walorów estetycznych świątyni.

 

(z Wniosku złożonego w Małopolskim Urzędzie Ochrony Zabytków)

 

 

Fotografie: Archiwum Parafii w Binarowej

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.