Rezurekcja - 2013

Świt jest zawsze symbolem zwycięstwa dnia nad nocą, światłości nad ciemnością. Dzisiejszy poranek ma jednak jeszcze jedno głębsze znaczenie. Oto Ten, który jest Słońcem wschodzącym z wysoka, Chrystus, nasz Pan, pokonał mroki grzechu i śmierci. Chrystus zmartwychwstał! I objawił nam w ten sposób moc miłości Boga do każdego z nas.

W procesji rezurekcyjnej dzielimy się tą dobrą nowiną ze wszystkimi, którzy wciąż trwają w ciemności zwątpienia, braku zaufania i nadziei, którzy nie mogą uwierzyć, że Bóg jest większy od ich grzechu, że On zbawia nas pomimo naszej niewierności, że Jego miłosierdzie i miłość może dotrzeć do najciemniejszych zakamarków naszego życia i oświecając je, przemienić je w ogród tętniący życiem w jedności z Bogiem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)