Rezurekcja 2019

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to dla chrześcijan największa uroczystość. Triumfalna radość wielkanocna sięga szczytu. Zbawiciel, przeszedłszy zwycięsko przez śmierć, wyzwolił nas spod władzy śmierci, szatana i grzechu, i umożliwił przejście do nowego życia. Aby dać temu namacalny wyraz, wyruszyliśmy w procesji rezurekcyjnej, w czasie której oddaliśmy cześć i chwałę zmartwychwstałemu Panu wśród radosnych śpiewów wielkanocnych. Na początku procesji niesiony był krzyż przyozdobiony czerwoną stułą oraz figura Zmartwychwstałego, za nimi służba liturgiczna i sam Chrystus ukryty w Najświętszym Sakramencie. Następnie wierni z radosnym śpiewem na ustach. Po powrocie procesji do głównego ołtarza i błogosławieństwie Najświętszego Sakramentu rozpoczęła się wielkanocna Msza św. sprawowana przez binarowskich duszpasterzy. Zjednoczeni z Chrystusem radowaliśmy się Jego zwycięstwem.

Zapamiętaj mnie (90 dni)