Światowy Dzień Chorego - 2019

We wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Msza Święta dla chorych i cierpiących została w tym dniu w naszym kościele odprawiona o godz. 9.00. Z binarowskimi duszpasterzami Mszę św. koncelebrował nasz Rodak – ks. Piotr Roman – proboszcz parafii w Gładyszowie. W Eucharystii uczestniczyli Parafianie, którzy pragnęli swoje trudy zjednoczyć z krzyżem Chrystusa i przyjąć sakrament namaszczenia.  W sakramencie chorych wzywamy pomocy Pana Boga, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, ale chorym, a także osobom w podeszłym wieku.

Zapamiętaj mnie (90 dni)