Święto Św. Stanisława Kostki - 2015

W dniu św. Stanisława Kostki modlimy się za dzieci i młodzież w dniu ich Patrona. Także w naszym kościele została odprawiona Msza św. w intencji dzieci i młodzieży z naszej Parafii. Nasza młodzież aktywnie w niej uczestniczyła poprzez zaangażowanie się w liturgię. Św. Stanisławie Kostko – opiekuj się młodzieżą naszej Parafii i prowadź ją przez życie – módl się za nami!

Zapamiętaj mnie (90 dni)