Wizyta Pani Renaty Szczęch - Podsekretarza Stanu w MSWiA

W sobotę – 23 marca, w naszej Parafii gościliśmy Panią Renatę Szczęch – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pani Minister w towarzystwie binarowskich duszpasterzy zwiedziła nasz kościół i poznała bogatą historię naszej Parafii. Wizyta Pani Minister była także okazją do podziękowania za skuteczną pomoc w staraniach naszej Parafii w otrzymaniu dotacji z Funduszu Kościelnego na remont instalacji gaszenia mgłą wodną w naszym kościele. Jednocześnie ks. Proboszcz przedstawił plany i potrzeby związane z dalszymi inwestycjami konserwatorskimi i remontowymi przy naszym kościele parafialnym. Spotkanie uwieczniła okolicznościowa fotografia oraz wpis Pani Minister do Księgi Pamiątkowej.

Zapamiętaj mnie (90 dni)