Wizytacja Kanoniczna - 2015

15 kwietnia 2015 r. w naszej Parafii odbyła się wizytacja kanoniczna, której dokonał Ks. Biskup Edward Białogłowski. O godz. 9.00 ks. Proboszcz przed kościołem powitał Ks. Biskupa, który po ucałowaniu krzyża położył rękę na kluczach kościoła i pokropił zebranych wodą święconą. Następnie procesja weszła do kościoła, Ks. Biskup modlił się przed ołtarzem i odmówił modlitwę ku czci patrona naszej Parafii – św. Michała Archanioła. Potem został przywitany przez dzieci i przedstawicieli dorosłych parafian a ks. Proboszcz złożył sprawozdanie z życia parafialnego.  Następnie rozpoczęła się Msza św. dla uczniów z naszej Szkoły, dzieci z Przedszkola oraz Róż Różańcowych koncelebrowana przez ks. Proboszcza, ks. Mariusza i naszego Rodaka –redemptorystę – o. Romana Michalca – proboszcza Polskiej Parafii Katolickiej pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Stuttgarcie. Ks. Biskup wygłosił kazanie a na zakończenie udzielił pasterskiego błogosławieństwa. O godz. 11.00 Ks. Biskup spotkał się z dziećmi i młodzieżą w naszej Szkole. Został najpierw powitany przez Panią Dyrektor i Samorząd Uczniowski, potem odbyła się okolicznościowa akademia poświęcona patronowi naszej Szkoły – Królowi Kazimierzowi Wielkiemu. Na zakończenie przemówił Ks. Biskup i wszystkim dzieciom wręczył pamiątkowe obrazki a Przedszkolaki otrzymały słodkie cukierki. Potem w jednej ze szkolnych klas odbyło się spotkanie z nauczycielami i pracownikami naszej Szkoły. Po południu Ks. Biskup odwiedził dwie rodziny naszej Parafii i chorych. O godz. 17.00 w Sali na Wikarówce rozpoczęło się spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza, Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Kółkiem Misyjnym i Scholą a o godz. 17.30 Ks. Biskup spotkał się z Radą Parafialną, Akcją Katolicką i Caritasem. Potem o godz. 0.00 przed obrazem Matki Bożej Binarowskiej ks. Proboszcz odprawił Nowennę, następnie Ks. Biskup rozpoczął uroczystą Eucharystię, w czasie której nasi Parafianie – uczniowie klasy III Gimnazjum przyjęli sakrament Bierzmowania. Na zakończenie Mszy św. przedstawiciele młodzieży, która przyjęła Bierzmowanie złożyli podziękowanie Ks. Biskupowi a ks. Proboszcz podziękował naszemu Pasterzowi za przeprowadzoną Wizytację. Po Mszy św. Ks. Biskup spotkał się na Plebanii z kapłanami naszego Dekanatu.

 

 

Fotografie z Archiwum Parafii oraz dzięki uprzejmości naszej Szkoły – dziękujemy!

Zapamiętaj mnie (90 dni)