Zakończenie Roku Szkolnego 2016/2017

W piątek – 23 czerwca, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zakończyliśmy rok szkolny 2016/2017. Najpierw o godz. 8.00 zgromadziliśmy się w naszym kościele na Mszy św. Przewodniczył jej ks. Robert a kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Rangę Uroczystości podkreślał poczet ze sztandarem naszej Szkoły. Licznie zgromadzili się także uczniowie, nauczyciele oraz rodzice naszych uczniów. Po zakończonej Mszy św. wszyscy przeszli do budynku naszej Szkoły i rozpoczęła się okolicznościowa akademia. Program artystyczny poprowadzili uczniowie klasy VI a następnie Pani Dyrektor wraz z Wychowawcami klas wręczała nagrody i świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów, którzy zdobyli w ciągu roku szkolnego najlepsze wyniki w nauce i zachowaniu.

Dzień wcześniej – w czwartek - 22 czerwca w kościele modlili się uczniowie klasy III Gimnazjum ze swoimi rodzicami i nauczycielami aby podziękować Panu Bogu za lata nauki w naszej Szkole. Dla uczniów – absolwentów naszego Gimnazjum kazanie wygłosił ks. Robert.

Prosiliśmy także w modlitwie o szczęśliwe wakacje i bezpieczny odpoczynek. A po wakacjach czeka nas nowy Rok Szkolny!

 

Zapamiętaj mnie (90 dni)