Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

W czwartek – 25 czerwca uczniowie naszej Szkoły uczestniczyli we Mszy św. na zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020. Mszy św. przewodniczył ks. Robert a kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Był też Sztandar naszej Szkoły a dary przyniosły dzieci z klasy III, które w tym rok szkolnym przystąpiły do I Komunii św. Świadectwa na zakończenie nauki uczniowie naszej Szkoły otrzymywali w wyznaczonych godzinach w dniu 26 czerwca, po czym rozpoczynali czas wakacyjnego odpoczynku.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.