Rzymskokatolicka
Parafia św. Michała
w Binarowej

Dodatkowe informacje

Dyspensa od uczestnictwa w Mszach św. odwołana
03/06

Komunikat dodatkowy Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie - 30.05.2020 r.
30/05

 

W związku ze zniesieniem przez Rząd RP z dniem 30 maja br. kolejnych ograniczeń związanych z obowiązującym prawnie stanem epidemii postanawia się co następuje:

 1. W kościołach i innych miejscach sprawowania kultu religijnego zniesiony zostaje limit osób, z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa przez uczestników z wyjątkiem sprawujących liturgię. Osoby uczestniczące na otwartej przestrzeni są zwolnione z obowiązku zasłaniania ust i nosa pod warunkiem zachowania 2 metrów dystansu od kolejnej osoby.
 2. Z dniem 6 czerwca 2020 r. zostaje odwołana dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Informację powyższą należy podać do wiadomości wiernym we wszystkich kościołach i kaplicach w niedzielę 31 maja br.  (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego) oraz za pomocą dostępnych środków przekazu. Warto również przypomnieć wiernym zapis z Katechizmu Kościoła Katolickiego (nr 2181): Eucha­rystia niedzielna uzasadnia i potwierdza całe działanie chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek, popełniają grzech ciężki.
 3. Zniesienie limitu liczby uczestników dotyczy również uroczystości pogrzebowych. Należy pamiętać, że podczas procesji żałobnej, która odbywa się już w przestrzeni publicznej, obowiązują odrębne przepisy. Zgodnie z nimi w kondukcie pogrzebowym może brać udział do 150 osób, które zwolnione są z zasłaniania ust i nosa, o ile zachowają 2-metrowy dystans od innych. Jeśli nie są w stanie zachować takiego dystansu mają nadal obowiązek zasłonienia ust i nosa.
 4. Od 31 maja br. można przywrócić sposób celebrowania pogrzebów sprzed stanu epidemii. Zatem dozwolone jest odprawianie pogrzebu z trumną (urną) w kościele a następnie na cmentarzu, z zachowaniem powyższych rygorów.
 5. Kaplica cmentarna w Rzeszowie na cmentarzu Wilkowyja wróci do funkcjonowania od 8 czerwca br. Szczegóły korzystania zostaną podane za tydzień.
 6. W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (11 czerwca br.), dopuszcza się zorganizowanie tradycyjnej procesji eucharystycznej, jednak z zacho­waniem obowiązującego limitu 150 osób, mogących przebywać w przestrzeni publicznej. Limit ten nie obowiązuje, jeżeli procesja zostanie zorganizowana całkowicie i wyłącznie na terenie kościelnym. Uczestnicy są wówczas zobowiązani do zasłaniania ust i nosa lub utrzymywania dystansu 2 metrów od kolejnej osoby.
 7. Przywrócona zostaje praktyka odwiedzin chorych w ich domach z racji I piątku miesiąca. W związku z tym należy tę wiadomość przekazać w ogłoszeniach duszpasterskich, a w rozmowie telefonicznej z zainteresowanymi chorymi czy ich rodzinami ustalić szczegóły dotyczące tej posługi sakramentalnej.
 8. Należy przypomnieć wiernym, że w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej kończy się okres spowiedzi i komunii wielkanocnej.

Zmarł Sylwester Juruś
19/05

Zmarł śp. Sylwester Juruś, zamieszkały na Kamieńcu. Jego pogrzeb będzie w czwartek – 21 maja 2020 r. – rozpoczęcie na cmentarzu o godz. 14.30 a po zakończonym pochówku zostanie odprawiona w kościele Msza św. pogrzebowa. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Od 17 maja więcej osób w kościołach. Słowo abp. Gądeckiego
16/05

Zmarła Franciszka Radwan
10/05

 Zmarła śp. Franciszka Radwan z domu Juruś, zamieszkała w Nagórzu Północ.  Jej pogrzeb będzie w środę – 13 maja 2020 r. – rozpoczęcie na cmentarzu o godz. 14.00. Po zakończonym pochówku zostanie odprawiona w kościele Msza św. pogrzebowa z udziałem najbliższej rodziny. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Zmarła Józefa Wanat
27/04

Zmarła śp. Józefa Wanat, z domu Wanat. Pochodziła z naszej Parafii, z Nadola Północ, w ostatnim czasie mieszkała w Racławicach, parafia Rożnowice ale jej wolą było spocząć na naszym cmentarzu. Jej pogrzeb będzie w środę – 29 kwietnia 2020 r. - rozpoczęcie na cmentarzu o godz. 14.00. Po zakończonym pochówku zostanie odprawiona w kościele Msza św. pogrzebowa z udziałem najbliższej rodziny. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii z dnia 23.04.2020 r.
25/04

Wytyczne dotyczące sprawowania sakramentów i pogrzebów w okresie obowiązywania prawnego stanu epidemii

 1. Liczba osób, która może uczestniczyć w liturgii jest uzależniona od powierzchni kościoła, przeznaczonej na modlitwę, przy zastosowaniu przelicznika – 1 osoba na 15 m2. Do liczby tej nie wlicza się kapłanów oraz osób posługujących podczas Mszy Świętej. Należy przy tym pamiętać o zachowywaniu odstępu między wiernymi wynoszącego minimum 2 m.
 2. Chrzest św. może być udzielany ale poza Mszą św.
 3. Zaplanowane bierzmowania zostały przełożone na jesień. Nowe terminy będą ustalane z Księżmi Biskupami w drugiej połowie sierpnia.
 4. Podtrzymana jest dyspensa od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.
 5. Podtrzymana jest możliwość przyjmowania, zgodnie z przepisami liturgicznymi Komunii Świętej do ust lub na rękę. Decyzja należy do wiernych przystępujących do Komunii św.
 6. Uroczystości I Komunii św. mogą się odbywać najwcześniej w miesiącu czerwcu. Terminy należy wyznaczyć w porozumieniu z rodzicami dzieci I Komunijnych. Przystąpienie do I Komunii Świętej dziecka ma być poprzedzone jego przystąpieniem do pierwszej spowiedzi sakramentalnej.
 7. Podtrzymana zostaje zasada, że sakrament namaszczenia chorych jest udzielany tylko na prośbę chorego lub jego opiekunów. Zawieszone nadal pozostają odwiedziny chorych w domach z okazji pierwszych piątków lub sobót miesiąca.
 8. Bez przeszkód ale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa mogą być odprawiane Msze św. z obrzędem zawarcia sakramentu małżeństwa.
 9. Obrzędy pogrzebu powinny odbywać się z zastosowaniem tylko do stacji przy grobie – na cmentarzu. Aktualnie obowiązuje norma, że w jednym pogrzebie może brać udział na cmentarzu do 50 osób nie licząc sprawujących posługę religijną i członków obsługi. Mszę św. pogrzebową po pochówku, można odprawić z udziałem najbliższej rodziny, pamiętając o przeliczniku – 1 osoba na 15 m2.

Życzenia na Wielkanoc 2020
10/04

Zmarł Józef Łyszczarz
10/04

Zmarł śp. Józef Łyszczarz, zamieszkały na Kamieńcu. Jego pogrzeb odbędzie się w dwóch obrzędach – pochówek na cmentarzu – w Wielką Sobotę – 11 kwietnia 2020 r. o godzinie 14.00 i Msza św. pogrzebowa z udziałem najbliższej rodziny we wtorek po Wielkanocy – 14 kwietnia o godz. 14.00. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Zmarł Roman Szarowicz
06/04

Zmarł śp. Roman Stanisław Szarowicz, zamieszkały na Polach Szarowicza. Jego pogrzeb będzie we wtorek – 7 kwietnia 2020 r. o godz. 14.00. Po zakończonym pochówku zostanie odprawiona w kościele Msza św. pogrzebowa z udziałem najbliższej rodziny. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka parafia św. Michała Archanioła, siedziba: Biecz, Binarowa 409.